Hopp til hovedinnhold
M

Om kontrollutvalget

Hva gjør et kontrollutvalg?

Kontrollutvalget skal føre kontroll med kommunens forvaltning og dermed bidra til at innbyggerne har tillit til kommunen. Kontrollutvalget skal også passe på at kommunen leverer effektive tjenester og at tjenesteproduksjonen skjer i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og kommunestyrets vedtak. Utvalget skal også følge med på at kommunens selskap blir drevet i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Kontrollutvalget kan ikke gjøre om vedtak som er fattet av andre politiske organ, eller av administrasjonen.

Hvem er medlemmer i kontrollutvalget?

Kommunestyret velger medlemmer til kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal ha minst fem medlemmer, minst ett av medlemmene skal også være medlem i kommunestyret. Ansatte i kommunen er ikke valgbare til kontrollutvalget.

Kan jeg som innbygger klage til kontrollutvalget?

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og behandler ikke klager i enkeltsaker. Kommunen har egne organ for klagesaker. Kontrollutvalget kan likevel bruke tips om enkeltsaker for å undersøke et tjenesteområde.

Alle innbyggere kan henvende seg til utvalget i saker hvor de mener det er svikt eller mangler. Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle henvendelser, og de avgjør selv om og hvordan de vil behandle saken.

Hvordan kommer jeg i kontakt med kontrollutvalget?

Utvalget kan kontaktes via sekretariatet, Viken kontrollutvalgssekretariat: post@vikus.no.

Mer informasjon

Se Nyttige lenker for mer informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og om saker som er viktige for utvalget.