Møter 2023

Kontrollutvalg Tid Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Aremark 14:30
Asker 16:00 30. 6. 11. 8. 12. 4. 9. 13.
Aurskog-Høland 17:00
Drammen 17:00
Bærum 16:30
Eidsvoll 17:00
Enebakk 18:30
Flesberg 12:00
Flå 08:30
Frogn 14:00
Gjerdrum 09:00 30. 20. 8. 19. 28. 30. 27.
Hol 10:00
Hole 18:00
Hurdal 09:00 30. 22. 3. 20. 15.
Kongsberg 12:00
Krødsherad 16:00
Lier 18:00
Lillestrøm 09:00 7. 21. 11. 9. 6. 29. 24. 21. 12.
Lørenskog 17:30
Modum 09:00
Nannestad 08:15 8. 29. 26. 14. 30. 4. 6.
Nes 13:00 8. 8. 10. 21. 30. 25. 6.
Nesodden 17:15 23. 28. 15. 13. 29. 31. 12.
Nittedal 18:30 9. 16. 4. 8. 31. 26. 7.
Nore og Uvdal 09:00
Ringerike 13:00
Rollag 14:00
Rælingen 08:30
Sigdal 09:00 6. 20. 22. 4. 13.
Ullensaker 09:00 26. 9. 20. 25. 15. 14. 2. 14.
Vestby 17:00
Øvre Eiker 12:00 13. 13. 8. 12. 30. 20.
Ås 18:00 19. 9. 27. 8. 24. 12. 9.
(f) = Fjernmøte via Teams
(e) = Ekstraordinært møte
(a) = Avlyst møte
(tt:mm) = Møtet starter på angitt tidspunkt i stedet for standard tid