Møter 2021

Kontrollutvalg Tid Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Aremark 14:30 26. (f) 23. (f) 11. 21. 30.
Asker 16:00 11. 1. (f) 8. (f) 12. (f) 10. (f) 14. (f) 6. 18. 15. 13.
Aurskog-Høland 17:00 25. (f) 1. 26. 7. 30. 27. 1. 6.
Drammen 17:00 19. (f) 16. (f) 9. (f) 20. (f) 18. (f) 1. (f) (e) | 22. (f) 7. 19. 16. 7.
Bærum 16:30 1. (f) 1. (f) 19. (f) 10. (f) 14. (f) 30. 27. 25. 22.
Eidsvoll 17:00 25. (f) 1. (f) 3. 7. (f) 6. 25. 6.
Enebakk 18:30 11. (f) 22. (17:00) (f) 20. (a) 17. (17:00) (f) 9. 28. 9.
Flesberg 12:00 18. (f) 21. (f) 27. 17. 7. 2.
Flå 08:30 1. (f) | 15. (f) (e) 3. (f) 7. 20. 29.
Frogn 14:00 20. (f) 3. 14. (f) 26. 18. 29. 10. 1.
Gjerdrum 09:00 18. (f) 15. (f) 18. (f) 14. 27. 25. 22.
Hol 10:00 2. (f) 20. (f) 8. 31. 12. 30.
Hole 18:00 4. (f) 3. (f) | 25. (f) 6. (f) 10. 26. 30. 4. 2.
Hurdal 09:00 3. 24. (f) 5. 22. 17.
Kongsberg 12:00 26. (f) 2. (f) 6. (f) 4. (f) 15. (f) 14. 19. 16. 14.
Krødsherad 16:00 25. (f) 28. (f) 10. (a) 9. 9.
Lier 18:30 20. (f) 17. (f) | 24. (f) 21. (17:30) (f) (e) 19. (f) | 26. (15:00) (f) (e) 2. (18:30) (f) (e) | 21. (17:30) (e) 1. 13. 24.
Lillestrøm 09:00 9. (f) 16. (f) 20. (f) 12. (f) 15. (f) 7. 19. 23. 14.
Lørenskog 17:30 16. (f) 25. (a) 6. (f) | 20. (f) 17. (f) 9. 21. 9.
Modum 09:00 5. (f) 19. (f) 28. (f) 11. 10. 22. 3.
Nannestad 08:15 10. 26. (18:00) (f) | 28. (f) 26. (a) 15. 25. 13. 8.
Nes 08:15 26. (f) 17. (f) 18. (f) 16. (f) 25. 15. 20. 1.
Nesodden 17:15 2. (f) 23. (f) 27. (f) 25. 7. 2. 7.
Nittedal 18:30 11. 18. (f) 15. (f) 6. (f) 10. (f) 2. 28. 2.
Nore og Uvdal 09:15 16. 23. (f) 20. 14. (a) 28. 15.
Ringerike 13:00 21. (f) 18. 25. (11:00) (f) 15. (f) (e) 20. 17. 2. 21. 16.
Rollag 14:00 9. (f) 27. 8. (a) 21. 30.
Rælingen 08:30 4. (f) 25. (f) 6. (f) 24. 23. 28. 2.
Sigdal 08:30 8. (f) 22. (f) 31. (f) 9. (08:30) (f) (e) 6. 15.
Ullensaker 09:00 28. (f) 4. 15. (f) 20. (f) 17. 9. 7. 11. 9.
Vestby 17:00 28. (f) 4. 19. (f) | 29. 27. 2. 21. 25. 16.
Øvre Eiker 12:00 25. (a) 22. 8. 3. 7. 6. 18. 29.
Ås 18:00 26. (f) 9. (f) 20. (f) 11. (e) 1. 24. 12. 23.
(f) = Fjernmøte via Teams
(e) = Ekstraordinært møte
(a) = Avlyst møte
(tt:mm) = Møtet starter på angitt tidspunkt i stedet for standard tid