Rollag kommune

Møter i 2023

 • 14.02.2023 14:00
 • 25.04.2023 14:00
 • 13.06.2023 14:00
 • 19.09.2023 14:00
 • 14.11.2023 14:00
Se alle møter

Kontrollutvalgsmedlemmer

 • Øystein Morten

  Leder
 • Anne-Britt Linnås

  Nestleder
 • Olaf Storemoen

  Medlem
 • Knut Halvor Traaen

  Medlem
 • Kari Revå Raunholm

  Medlem

Sentrale dokumenter

Revisjonsrapporter