Hopp til hovedinnhold
M

Kontakt oss

Hvis du har en sak du mener kontrollutvalget i din kommune bør se nærmere på, så kan du kontakte sekretariatet.

Kontrollutvalget er ikke er et klageorgan og kan ikke behandle klager på enkeltsaker. Kommunen har egne klageorgan som tar slike saker, som oftest er det formannskapet.

Postadresse:

Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 304
1471 Lørenskog

Besøksadresse:

Lørenskog Rådhus
​Hasselveien 6
1470 Lørenskog

For leverandører:

Vi ønsker å motta faktura elektronisk via EHF.