Hopp til hovedinnhold
M
 1. Aremark

 2. Asker

 3. Aurskog-Høland

 4. Buskerud fylkes­kommune

 5. Bærum

 6. Drammen

 7. Eidsvoll

 8. Enebakk

 9. Flesberg

 10. Flå

 11. Frogn

 12. Gjerdrum

 13. Hol

 14. Hole

 15. Hurdal

 16. Kongsberg

 17. Krødsherad

 18. Lier

 19. Lillestrøm

 20. Lørenskog

 21. Modum

 22. Nannestad

 23. Nes

 24. Nesodden

 25. Nittedal

 26. Nordre Follo

 27. Nore og Uvdal

 28. Ringerike

 29. Rollag

 30. Rælingen

 31. Sigdal

 32. Ullensaker

 33. Vestby

 34. Øvre Eiker

 35. Ås

Kontrollutvalgets oppgaver og myndighet

Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll med forvaltningen. Som en del av dette generelle kontrollansvaret er utvalget tillagt enkelte konkrete oppgaver.

Kontrollutvalget skal:

 • gi uttalelse om kommunens årsregnskap
 • utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
 • rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll

I tillegg skal kontrollutvalget påse at:

 • kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, både når det gjelder regnskaps og forvaltningsrevisjon
 • revisjonsmerknader blir fulgt opp
 • det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
 • det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
 • kommunestyrets merknader til forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.