Hopp til hovedinnhold
M
 1. Aremark

 2. Asker

 3. Aurskog-Høland

 4. Drammen

 5. Bærum

 6. Eidsvoll

 7. Enebakk

 8. Flesberg

 9. Flå

 10. Frogn

 11. Gjerdrum

 12. Hol

 13. Hole

 14. Hurdal

 15. Kongsberg

 16. Krødsherad

 17. Lier

 18. Lillestrøm

 19. Lørenskog

 20. Modum

 21. Nannestad

 22. Nes

 23. Nesodden

 24. Nittedal

 25. Nore og Uvdal

 26. Ringerike

 27. Rollag

 28. Rælingen

 29. Sigdal

 30. Ullensaker

 31. Vestby

 32. Øvre Eiker

 33. Ås

Kontrollutvalgets oppgaver og myndighet

Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll med forvaltningen. Som en del av dette generelle kontrollansvaret er utvalget tillagt enkelte konkrete oppgaver.

Kontrollutvalget skal:

 • gi uttalelse om kommunens årsregnskap
 • utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
 • rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll

I tillegg skal kontrollutvalget påse at:

 • kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, både når det gjelder regnskaps og forvaltningsrevisjon
 • revisjonsmerknader blir fulgt opp
 • det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
 • det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
 • kommunestyrets merknader til forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.